O Akademii... Terminologia... Fakty... Praktyka... Kurs... Kontakt...

AKADEMIA CHIROPRAKTYKI


 
Chiropraktyka jest :

... formą opieki zdrowotnej, która wykorzystuje wrodzone i naturalne możliwości organizmu do regeneracji, czyli powrotu do zdrowia i opiera się na dwóch przesłankach :
 

 • związek pomiędzy strukturą i funkcjonowaniem ciała człowieka odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu dobrego zdrowia
 • zaburzenie równowagi pomiędzy kręgosłupem i układem nerwowym przyczynia się do procesu powstawania choroby
   
  ... nauką medyczną, która kładzie nacisk na potrzebę utrzymywania strukturalnej spójności organizmu
   
  ... metodą pracy, która delikatnymi mobilizacjami na kościach: głowy, kręgosłupa, miednicy oraz kończyn górnych i dolnych wspomaga prawidłowe funkcje układów: nerwowego i hormonalnego kontrolujących naturalne możliwości regeneracji organizmu
   
  ... metodą pracy, która nie stosuje farmaceutyków ani zabiegów chirurgicznych.
   
  Słowo "chiropraktyka" jest nazwą zawodu medycznego. Geneza słowa "chiropraktyka" wywodzi się z języka greckiego, w którym to   C H E I R   znaczy ręka, a   P R A C T I C O S   znaczy robione.
   
  "Chiropraktyk" jest osobą ze stosownym wykształceniem medycznym i chiropraktycznym, który poświęca szczególną uwagę biomechanice kręgosłupa, układowi ruchowemu, nerwowemu i naczyniowemu oraz zwraca uwagę na sposób odżywiania się.